Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Εκτέλεση Έργων και Προμηθειών των ΟΤΑ

Έτος έκδοσης: 1987    Σελίδες: 20    Έχει εξαντληθεί

Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες που τηρούνται για την εκτέλεση των έργων και των προμηθειών των ΟΤΑ

Αρχείο pdf

Επιστροφή