Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Φορολογική Αποκέντρωση. Το Φορολογικό Σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα

Έτος έκδοσης: 1987    Σελίδες: 232    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση αυτή αποτελεί τη μελέτη που ανατέθηκε από την ΕΕΤΑΑ και εκπονήθηκε από τον Επίκουρο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Νικόλαο Τάτσιο.
Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται ο ρόλος και η σημασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται αν τα έσοδα της ΤΑ από δικούς της πόρους πρέπει να προέρχονται από τοπική φορολογία ή ανταποδοτικά τέλη
Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται το φορολογικό σύστημα της Ελληνικής ΤΑ.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνονται συγκρίσεις με τα ισχύοντα σε άλλες χώρες
Στο πέμπτο και έκτο κεφάλαιο εξετάζονται οι αρχές και κάποια ειδικά θέματα της τοπικής φορολογίας
Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται οι δυνατότητες για τοπική φορολογία στη Ελλάδα και
στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα της μελέτης

Αρχείο pdf

Επιστροφή