Λεπτομέρειες έκδοσης
 

ΕΣΠΑ 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 2016    Σελίδες: 130    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Ο παρών οδηγός, που εκπονήθηκε από την ΕΕΤΑΑ με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.
Στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται σήμερα το έργο της Αυτοδιοίκησης γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Οι πόροι που απαιτούνται για να καλυφθούν οι νέες ανάγκες των κοινωνιών περιορίζονται διαρκώς. Αφενός εξαιτίας της δραματικής μείωσης των εσόδων των Δήμων, λόγω της πρωτόγνωρης για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, περικοπής των κρατικών επιχορηγήσεων. Αφετέρου, λόγω της μείωσης των ιδίων εσόδων τους που οφείλεται στον περιορισμό της φοροδοτικής ικανότητας πολιτών και επιχειρήσεων. Επομένως, η δύσκολη οικονομική συγκυρία επιβάλλει σε όλους τους Δήμους να αναζητήσουν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις χρηματοδότησης. Το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 αποτελεί μια τέτοια λύση.
Το νέο όμως ΕΣΠΑ εμπεριέχει σειρά χαρακτηριστικών που το κάνουν να διαφοροποιείται από το τρέχον. Είναι άκρως ανταγωνιστικό και έχει πολύ σύνθετες τεχνικές, επιστημονικές και διοικητικές απαιτήσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι για το σύνολο των Δήμων θα υπάρξουν ανάγκες προσαρμογής, αλλά και υποστήριξής τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Για μία μεγάλη κατηγορία όμως Δήμων και κυρίως τους μικρούς, ορεινούς και νησιώτικους Δήμους, που δεν διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ουσιαστικού αποκλεισμού τους από το ΕΣΠΑ, εφόσον δεν γίνει η κατάλληλη προετοιμασία.
Για να μπορέσει λοιπόν η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει το νέο ΕΣΠΑ και τις Κοινοτικές πρωτοβουλίες χρειάζεται έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.
Ο οδηγός αυτός αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία της Κ.Ε.Δ.Ε. προς αυτή την κατεύθυνση και έχει στόχο να στηρίξει τους Δήμους όλης της χώρας στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς πόρους, προς όφελος τους. Ώστε να συμμετάσχουν με ενισχυμένο ρόλο στη νέα εθνική προσπάθεια για την Ανάπτυξη της χώρας μας.

Αρχείο pdf

Επιστροφή