Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Καλές πρακτικές στον τομέα του πολιτισμού προς όφελος των τοπικών κοινωνιών

Έτος έκδοσης: 2016    Σελίδες: 42    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή στοχεύει στην παρουσίαση καλών πρακτικών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι, με την υποστήριξη του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2014 - 2020», επέκτειναν τη δραστηριότητά τους, αναπτύχθηκαν περαιτέρω και εμπλούτισαν την πολιτιστική υποδομή των τοπικών κοινωνιών.
Επιπλέον επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάδειξη σχεδίων δράσης για τον πολιτισμό, που τα αποτελέσματά τους θα δρουν υπέρ της τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής

Αρχείο pdf

Επιστροφή