Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός καλών πρακτικών

Έτος έκδοσης: 2015    Σελίδες: 75    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Ο στόχος της παρούσας έκδοσης είναι η επιχειρησιακή και λειτουργική σύνδεση του ευρωπαϊκού πλαισίου χρηματοδότησης δράσεων «Κοινωνικής Καινοτομίας» και πρωτοβουλιών «Ολοκληρωμένης Εδαφικής Προσέγγισης», με την προετοιμασία των Δήμων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αλλά και την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ όπως αυτά συντάσσονται κατά τις διατάξεις του ΚΔΚ 3463/06 και του Ν.3852/2010.
Η έκδοση αυτή επιδιώκει να συμβάλει στην εξοικείωση και αξιοποίηση της σχετικής ευρωπαϊκής εμπειρίας - από την πλευρά των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών της αυτοδιοίκησης - προκειμένου οι Δήμοι της χώρας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αυξημένες απαιτήσεις για άσκηση πολιτικών «κρίσης» όπως: η στήριξη της απασχόλησης, η κοινωνική μέριμνα, η πρόνοια, η στήριξη ευάλωτων ατόμων και κοινωνικών ομάδων, η δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για πολίτες και επιχειρήσεις, κ.α.
Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα σύγχρονο «εργαλείο» για τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, προϊόν της αποτελεσματικής συνεργασίας της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ, με στόχο την προσφορά ουσιαστικής και υψηλού επιπέδου επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των Δήμων της χώρας.

Αρχείο pdf

Επιστροφή