Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δια Βίου Μάθηση

Έτος έκδοσης: 2015    Σελίδες: 60    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή έχει σκοπό να προσδιορίσει και να περιγράψει το σημαντικό ρόλο που έχει διαφυλάξει τόσο ο νομοθέτης όσο και οι τοπικές κοινωνίες, μέσω της εφαρμογής ποικίλων δράσεων, στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στους τομείς της παιδείας και της δια βίου μάθησης.
Στόχος είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και για τους λήπτες αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο, προκειμένου να την στηρίξουν με τους αναγκαίους ανθρώπινους, μεθοδολογικούς και οικονομικούς πόρους, ώστε να επιτελέσει τις σημαντικές αυτές αρμοδιότητες στους τομείς της παιδείας και της δια βίου μάθησης.

Αρχείο pdf

Επιστροφή