ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χρυσαμπέλων (Αχαΐας)
Κ. Χρυσανθίου (Αχαΐας)
Κ. Χρυσαυγής (Θεσπρωτίας)
Κ. Χρυσαυγής (Χανίων)
Κ. Χρυσαυγής (Κοζάνης)
Κ. Χρυσαυγής (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χρυσαυγής (Τρικάλων)
Κ. Χρυσάφων (Λακωνίας)
Κ. Χρυσής (Πέλλης)
Κ. Χρυσής (Φλωρίνης)
Κ. Χρυσής (Καστοριάς)
Δ. Χρυσιδέων (Κερκύρας)
Κ. Χρυσικού (Μεσσηνίας)
Κ. Χρυσοβεργίου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Χρυσοβίτσης (Ιωαννίνων)

Επιστροφή