ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βέλλιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βέλλιανη

ΦΕΚ 238Α - 01/11/1919

Ο οικισμός Ιερά Μονή Βέλλιανης (Αγίου Ιωάννου Προδρόμου) προσαρτάται στην κοινότητα Βέλλιανης

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Ιερά Μονή Βέλλιανης (Αγίου Ιωάννου Προδρόμου) της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Βέλλιανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βέλιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Βέλλιανης

ΦΕΚ 48Α - 22/03/1954

Ο οικισμός Κάτω Βέλιανη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Βέλλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσαυγή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσαυγής

Κ. Χρυσαυγής (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βέλλιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραμυθιάς

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv