ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χουμερίου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χουμέρι

Ο οικισμός Γαρίπα προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Πραχίμου προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Κρασσούνα προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Κεραμωτά προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Καλαμάς προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Καλανδαρέ προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Μελισσουργάκι προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

Ο οικισμός Πασσαλίταις προσαρτάται στην κοινότητα Χουμερίου

ΦΕΚ 150Α - 12/05/1926

Ο οικισμός Καλανδαρέ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ορθέ

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Ο οικισμός Μελισσουργάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελισσουργακίου

Ο οικισμός Πασσαλίταις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσουργακίου

Ο οικισμός Καλαμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσουργακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Κεραμωτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Κρασσούνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεροποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv