ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χούνης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χούνη από το δήμο Παρακαμπυλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 143Α - 12/08/1922

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λάκκαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Χούνης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Χούνης

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Χούνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Μπασδουναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χούνης

Αναγνώριση του οικισμού Ρίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Χούνης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχούνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Χούνης

Αναγνώριση του οικισμού Σκιαδαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χούνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκιαδαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Ρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Μπασδουναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Λάκκαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Παλαιοχώρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Παλαιοχούνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv