ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χούμκου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χούμκος

Ο οικισμός Γενή Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Χούμκου

Ο οικισμός Σαϊτά προσαρτάται στην κοινότητα Χούμκου

Ο οικισμός Ζερβοχώρι προσαρτάται στην κοινότητα Χούμκου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Χούμκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Χουμνικόν

Ο οικισμός Γενή Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χωραφάκια

Ο οικισμός Σαϊτά της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαγκάδι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χουμνικού

Κ. Χουμνικού (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χούμκου

ΦΕΚ 220Α - 23/10/1928

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκαδίου

ΦΕΚ 2Α - 03/01/1935

Ο οικισμός Ζερβοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζερβοχωρίου

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Χουμνικού (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Χουμνικού (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Χουμνικού (Σερρών)

ΦΕΚ 222Α - 20/08/1955

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από την κοινότητα Λαγκαδίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχινού

Ο οικισμός Χουμνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αχινού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv