ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προσκληση 4: Προγράμματος INTERREG "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Κ4
Πρόγραμμα : Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα - Κύπρος"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/06/2019 - 30/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2804
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/06/2019 - 02/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3679
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 17/06/2019 - 31/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑμεΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3686
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 17/06/2019 - 31/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 2019-2020 (ΕΕΤΑΑ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/06/2019 - 28/06/2019

Επιστροφή