ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : "Μέτρα εμπορίας" για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Κωδικός Πρόσκλησης : ΑΡ.68.1
Πρόγραμμα : ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/07/2019 - 31/12/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Κυκλάδες μέσω του LEADER (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : M2998772
Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/07/2019 - 01/11/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ για το σχολικό έτος 2019-2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3749
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/07/2019 - 31/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το Σχολικό Έτος 2019-2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3748
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/07/2019 - 31/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το Σχολικό Έτος 2019-2020 (ΑΜΕΑ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3742
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/06/2019 - 31/07/2019

Επιστροφή