ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (2η), Ιόνια Νησιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3822
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/07/2019 - 20/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποδομές εγγείων βελτιώσεων (Δράση 4.3.1, Βόρειο Αιγαίο) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4.3.1 / ΕΥΔΠ_94 (2η)
Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/07/2019 - 31/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης μεταναστών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3774
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/07/2019 - 28/08/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση & συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών στη Δυτική Αθήνα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3644
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/07/2019 - 29/11/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία και Αναβάθμιση Υποδομών Πολιτισμού που συμβάλλουν στην Ενίσχυση της Μητροπολιτικότητας της Δυτικής Αθήνας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3643
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/07/2019 - 29/11/2019

Επιστροφή