ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ωλένης (Ηλείας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καράτουλας από την κοινότητα Καράτουλα και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Άννης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από την κοινότητα Αρβανίτη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούμερον αποσπάται από την κοινότητα Γουμέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδερέικα αποσπάται από την κοινότητα Καράτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Καράτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλινδιά αποσπάται από την κοινότητα Κλινδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοχέρα αποσπάται από την κοινότητα Κουτσοχέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής αποσπάται από την κοινότητα Λανθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάνθιον αποσπάται από την κοινότητα Λανθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματικός αποσπάται από την κοινότητα Λαντζοΐου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Λαντζοΐου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαντζόϊ αποσπάται από την κοινότητα Λαντζοΐου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρίκι αποσπάται από την κοινότητα Λαντζοΐου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσομαλιαραίικα αποσπάται από την κοινότητα Μαγούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα Μαγούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από την κοινότητα Μουζακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκη αποσπάται από την κοινότητα Πεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σόπιον αποσπάται από την κοινότητα Σοπίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από την κοινότητα Χαριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμαδιόν αποσπάται από την κοινότητα Χειμαδιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ώλενα αποσπάται από την κοινότητα Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κλινδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Γραμματικός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Αλμυρίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Λαντζόϊ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Χειμαδιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Λάνθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Σόπιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Γούμερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κατσομαλιαραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κουτσοχέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Βαρβαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Ώλενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Κλειδερέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Πεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv