ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ωλένης (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χελιδόνι

Ο οικισμός Πέρσαινα προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Καλολεντζή προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Μπάστα προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Λαντζόϊ προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Ώλενα προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας (Λανθίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρετεντού αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας (Λανθίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώπι αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας (Λανθίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας (Λανθίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάνθη αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας (Λανθίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας (Λανθίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδώρου αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας (Λανθίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο Γουμερίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούμερον αποσπάται από το δήμο Γουμερίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοχέρα αποσπάται από το δήμο Γουμερίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Νικόβλης αποσπάται από το δήμο Γουμερίας και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χελιδόνι στον οικισμό Λαντζόϊ

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδώρου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 12Α - 27/02/1869

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λαντζόϊ στον οικισμό Καράτουλας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Χαριά προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

ΦΕΚ 71Α - 01/03/1883

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καράτουλας στον οικισμό Λαντζόϊ

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μαγούλα προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Ωλένης (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Γραμματικός προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Ωλένης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Κουτσοχέρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτσοχέρας

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουζακίου

Ο οικισμός Ρετεντού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρετεντού

Ο οικισμός Γούμερον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουμέρου

Ο οικισμός Πέρσαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περσαίνης

Ο οικισμός Ώλενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ωλένης

Ο οικισμός Καλολεντζή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλολετζής

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαγούλας

Ο οικισμός Χελιδόνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χελιδονίου

Ο οικισμός Λάνθη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάνθη

Ο οικισμός Λαντζόϊ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαντζοΐου

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαριάς

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καράτουλα

Ο οικισμός Σώπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρετεντού

Ο οικισμός Μονή Νικόβλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γουμέρου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ωλένης

Ο οικισμός Μπάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χελιδονίου

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λάνθη

Ο οικισμός Γραμματικός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαντζοΐου

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαριάς

Κ. Ωλένης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ώλενα από το δήμο Ωλένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαντζοΐου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ωλένης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ώλενα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv