ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κοινωνική καινοτομία και εθνικές μεταρρυθμίσεις-μακροχρόνια περίθαλψη (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 10/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βασική Δράση 2: Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ERASMUS +
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/10/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βασική Δράση 1: Σχέδιο κινητικότητας για νέους και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ERASMUS +
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/10/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση δήμων για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : European Youth Forum - Policy Programme
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 21/02/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βασική Δράση 3: Σχέδια για το διάλογο για τη νεολαία (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ERASMUS +
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/10/2019

Επιστροφή