ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης : 3384
Κατηγορία Δικαιούχων :
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ, για δράσεις που δεν είναι κρατική ενίσχυση
- Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι, για δράσεις που δεν είναι κρατική ενίσχυση
- Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα, για δράσεις που δεν είναι κρατική ενίσχυση
- ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, για δράσεις που δεν είναι κρατική
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ, για δράσεις που δεν είναι κρατική ενίσχυση
- Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων, για δράσεις που δεν είναι κρατική ενίσχυση
- Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Οργάνωση και Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Δήμων
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Δράσεις Τουρισμού
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προς όφελος των δημοσίων φορέων, των ιδιωτών - επιχειρηματιών, των πολιτών και επισκεπτών της ΠΔΕ.
Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι):
α) Επιχειρήσεις,
β) Γενικός πληθυσμός ΠΔΕ και
γ) Επισκέπτες ΠΔΕ
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων ψηφιακών υπηρεσιών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν:
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρηματικών και εμπορικών κέντρων για την προώθηση της περιφερειακής / τοπικής επιχειρηματικότητας με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας
- Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ενημέρωσης, ψυχαγωγίας των πολιτών, επισκεπτών και τουριστών της Περιφέρειας
- Ανάπτυξη εφαρμογών και διαδραστικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών σε αστικά κέντρα (π.χ. θέσεις parking, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ)
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος μέτρησης και παρακολούθησης της ποιότητας ζωής σε μεγάλα αστικά κέντρα και ενημέρωση πολιτών σε πραγματικό χρόνο, κλπ
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.600.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 26/11/2018  Λήξη: 10/05/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Συγκριτική Αξιολόγηση προτάσεων
- Σημειώνεται ότι τμήμα του παρόντος τύπου δράσης το οποίο περιλαμβάνει έργα και δράσεις παροχής ψηφιακών υπηρεσιών κλπ. θα αποτελέσει μέρος του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος
Επικοινωνία : Υπεύθυνος: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΜΑΣΙΟΥΛΑΣ
τηλ.: 2613611417
e-mail:amamasioulas@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση