ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 900

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Sustainability and educational aspects for renewable energy and renewable fuel technologies - HORIZON-CL5-2021-D3-02-02 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 05/01/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Boosting mental health in Europe in times of change (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/03/2022

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : 1st Call for Project Proposals of Common Projects INTERREG VI-A Greece-Italy Programme 2021-2027 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Ελλάδα-Ιταλία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : 6η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του "INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020" (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 06/09/2019

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Αντικατάσταση Εξοπλισμού Καθαριότητας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων (Δάνεια Π.Δ 169/2013)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Επιστροφή