ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 914

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη Νησιωτικών Λιμενικών Υποδομών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2411
Πρόγραμμα : ΕΠ Μεταφορές
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/10/2023 - 31/12/2027

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα Ύδρευσης (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 - 2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5012
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 17/10/2023 - 29/02/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4392
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/10/2023 - 18/06/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 - 2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5092
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/10/2023 - 29/02/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία [ΚΔΗΦΑμεΑ] (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3046
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/10/2023 - 10/11/2023

Επιστροφή