ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 799

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ( Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1211
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/04/2023 - 31/12/2027

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1227
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/04/2023 - 30/06/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6898
Πρόγραμμα : Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/03/2023 - 31/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Yποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων LIFE για το 2023 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2023
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/03/2023 - 31/05/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων - 1ος Κύκλος (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 766
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/03/2023 - 26/05/2023

Επιστροφή