ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΕΤΠΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3850
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/08/2019 - 28/02/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων - ΕΤΠΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3848
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/08/2019 - 30/06/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ρομά - Επιδότηση Ενοικίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3785
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/08/2019 - 19/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων στην Ήπειρο (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3721
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/07/2019 - 30/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – υποδομές στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3808
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/07/2019 - 31/10/2019

Επιστροφή