Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 130 Α΄ / 03-08-2010

Νομοθέτημα: Ν. 3869 / 31.07.2010

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των Δημοτικών αρχών.

ΦΕΚ: 1153 Β΄ / 30-07-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 41901/ 23.07.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.

ΦΕΚ: 1153 Β΄ / 30-07-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 41900/23.07.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός του ανώτατου ορίου του συνολικού χρέους δήμου που προβαίνει σε δανεισμό, ως ποσοστού των συνολικών εσόδων του.

ΦΕΚ: 1153 Β΄ / 30-07-2010

Νομοθέτημα: Υ.Α. 43093 / 30.07.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για τις περιφερειακές εκλογές.

ΦΕΚ: 1134 Β΄ / 27-07-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 41894 / 23.07.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού εντύπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές εκλογές.

ΦΕΚ: 1134 Β' / 27-07-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 41895 / 23.07.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των Δημοτικών αρχών.

ΦΕΚ: 1134 Β΄ / 27-07-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 41896 / 23.07.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των Περιφερειακών αρχών.

ΦΕΚ: 1134 Β΄ / 27-07-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 41897 / 27.07.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) ψηφοφορίας για την εκλογή των Δημοτικών αρχών.

ΦΕΚ: 1134 Β΄ / 27-07-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 41898 / 23.07.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) ψηφοφορίας για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.

ΦΕΚ: 1134 Β΄ / 27-07-2010

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. 41899/ 23.07.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών)

Επιστροφή