Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Πιστοποιητικό εγγραφής σε δήμους για τις περιφερειακές εκλογές.

ΦΕΚ: /

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος Αριθμ. Πρωτ. 59394 / 14.10.2010 (Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Επιστροφή