ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπερνορής (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπερνορή από το δήμο Τανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δραγαλεβός αποσπάται από το δήμο Τανίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από το δήμο Τανίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δραγαλεβός της κοινότητας μετονομάζεται σε Έλατος

Ο οικισμός Μπερνορή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ωριά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ωριάς

Κ. Ωριάς (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπερνορής

ΦΕΚ 244Α - 22/11/1928

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καράτουλα Κυνουρίας

ΦΕΚ 328Α - 27/09/1930

Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ελάτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ωριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv