ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίου Αντωνίου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Αντώνιος από την κοινότητα Λατσίδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαμπί αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κανάλι αποσπάται από την κοινότητα Λατσίδας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νικολάκια αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρά Ξύλα αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φραθιά αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βούτες αποσπάται από την κοινότητα Βουλισμένης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αντωνίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κανάλι της κοινότητας διορθώνεται σε Κουνάλιον

Ο οικισμός Βούτες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Νικολάκια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ξηρά Ξύλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 94Α - 21/04/1942

Ο οικισμός Ξηρολίμνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βουλισμένης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουνάλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Τσαμπί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Φραθιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Αμυγδαλόλακκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Ο οικισμός Άγιος Αντώνιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεαπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv