ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κατσιγκρίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατσίγκρι από το δήμο Ναυπλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γιαννουλέϊκα αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μελισσιά αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Ο οικισμός Μελισσιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Ο οικισμός Κυναμπάρδι αποσπάται από την κοινότητα Κοφινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Κυναμπάρδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Ροεινόν

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Αναγνώριση του οικισμού Προφήτης Ηλίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατσιγκρίου

Αναγνώριση του οικισμού Γκάτζια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατσιγκρίου

Αναγνώριση του οικισμού Στεφανέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατσιγκρίου

Αναγνώριση του οικισμού Κατσιγιαννέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατσιγκρίου

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Κατσίγκρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Αδριανός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Αδριανού

Κ. Αγίου Αδριανού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κατσιγκρίου

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Γιαννουλέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Γιαννουλαίικα

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αδριανού

Αναγνώριση του οικισμού Καστράκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αδριανού

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αγίου Αδριανού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 66Α - 01/03/1950

Ο οικισμός Κατσιγιαννέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδικού

Ο οικισμός Γιαννουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδικού

Ο οικισμός Στεφανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδικού

Ο οικισμός Καστράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδικού

Ο οικισμός Καζάρμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αρκαδικού

ΦΕΚ 101Α - 01/07/1958

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Γκάτζια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου

ΦΕΚ 8Α - 15/01/1966

Ο οικισμός Νέον Ροεινόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέου Ροεινού

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Αδριανού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Τίρυνθας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Τίρυνθας

Ο οικισμός Άγιος Αδριανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Τίρυνθας

Ο οικισμός Μονή Καρακαλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέας Τίρυνθας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv