ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2564
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/01/2018 - 31/10/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2309
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/01/2018 - 31/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης – 3η προκήρυξη (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2579
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/01/2018 - 30/04/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 9.a.7: Υποδομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγείας (Περιφέρεια Κρήτης) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2541
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/12/2017 - 31/03/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση: 14.6i.27.8.2 Ολοκλήρωση και Συμπλήρωση Υποδομών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απόβλητων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2149
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 06/09/2017 - 31/12/2019

Επιστροφή