ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 914

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000 & Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και Περιοχών Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3193
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/08/2018 - 30/06/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης απόβλητων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2796
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/07/2018 - 30/06/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση III
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 29/06/2018 - 09/04/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017. (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 28/06/2018 - 31/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπλαση και αναζωογόνηση αστικών περιοχών του Δήμου Αθηναίων και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2797
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 11/06/2018 - 31/12/2021

Επιστροφή