ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προγράμματα
Δώστε μέρος του τίτλου του προγράμματος :

Αριθμός προγραμμάτων : 196

HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Δημιουργική Ευρώπη 2021 - 2027/ Creative Europe Programme 2021-2027
Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης
Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2019
Επενδυτικά / Επιχειρηματικά
Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα ΠΑΑ
Κατάρτιση/ Συμβουλές/ Συνεργασίες
Δημόσια Έργα ΠΑΑ
LEADER/CLLD (Μέτρο 19)
European Green Leaf Award 2024

Επιστροφή