ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ/ ΕΣΠΑ
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021,2022,2023
Στόχοι : Το πρόγραμμα αφορά τις Περιφέρειες Δυτική Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας
Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία δύο χιλιάδων (2.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ οι οποίοι κατοικούν σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου (στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας),που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης, 18-29 ετών και απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης σύμφωνα με το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), σε κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι 2.000 θέσεις προεργασίας του προγράμματος κατανέμονται, ανά Περιφέρεια, ως εξής: i. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1.450 θέσεις ii. Περιφέρεια Πελοποννήσου (στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας) 550 θέσεις (δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 14.000.000,00 € (2021: 500.000,00 ευρώ, 2022: 7.300.000,00 ευρώ, 2023: 6.200.000,00 ευρώ)
Θεσμικό πλαίσιο : Απόφαση Αριθμ. 88974
ΦΕΚ/Β’/5346/17.11.2021 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : ΟΑΕΔ
τηλ: 1555
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.oaed.gr/storage/apaskholisi/ap-88974-10112021-ada-9ml746mtlk-ido-proergasia.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις