ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Επενδυτικά / Επιχειρηματικά


Φορέας χρηματοδότησης : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΤΕΑΑ)/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
Κατηγορία Δικαιούχων :
Στόχοι : Τα Επενδυτικά/Επιχειρηματικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα, υπομέτρα ή δράσεις παρεμβάσεων ιδιωτικών επενδύσεων:

Μέτρο 3 - Συστήματα ποιότητας
Υπομέτρο 3.1 - Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
Υπομέτρο 3.2 - Πληροφόρηση και προώθηση από ομάδες παραγωγών

Μέτρο 4 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Υπομέτρο 4.1 - Σχέδια Βελτίωσης
Υπομέτρο 4.2 - Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων
Υπομέτρο 4.3 - Επενδύσεις σε υποδομές (ιδιωτικές επενδύσεις)
Υπομέτρο 4.4 - Γεωργοπεριβαλλοντικές μη παραγωγικές επενδύσεις

Μέτρο 5 - Πρόληψη και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές
Υπομέτρο 5.1 - Προληπτικές δράσεις για τη μείωση των συνεπειών φυσικών καταστροφών

Μέτρο 6 - Εκκίνηση επιχείρησης
Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση νέων Γεωργών
Υπομέτρο 6.3 - Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Μέτρο 8 - Ανάπτυξη δασικών περιοχών
Υπομέτρο 8.3 - Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές
Υπομέτρο 8.4 - Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές
Ιστοχώρος προγράμματος : http://agrotikianaptixi.gr/el/content/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B1-0

Εκτύπωση   Προσκλήσεις