ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

European Green Leaf Award 2024

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2022/01/eggr3142-20220119.pdf
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2022/01/eggr3142-20220119.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις