ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Φυτώρια νέων ιδεών - Σχολεία επιχειρηματικότητας (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3639
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/05/2019 - 31/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3632
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/05/2019 - 31/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο στρατηγικών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3702
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/05/2019 - 30/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : 3η πρόσκληση INTERREG V- B Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 "Συνδεδεμένη Περιφέρεια" (“Connected Region”) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ADRION: INTERREG V-B Adriatic-Ionian programme
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/05/2019 - 13/09/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : 3η πρόσκληση INTERREG V- B Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 " Καινοτόμα και Έξυπνη Περιφέρεια" (“Innovative and Smart Region”) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ADRION: INTERREG V-B Adriatic-Ionian programme
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/05/2019 - 12/09/2019

Επιστροφή