ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προγράμματα
Δώστε μέρος του τίτλου του προγράμματος :

Αριθμός προγραμμάτων : 196

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Δήμοι & Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ελλάδα 2.0 - Αναλυτική Περιγραφή Δράσεων
Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών)
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2023 - 2024
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2023
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΤΑ 2023/ Πρόγραμμα για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης εγκαταστάσεων οδοφωτισμού σε ΟΤΑ (προδημοσίευση)
Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
“Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας»

Επιστροφή