ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας


Φορέας χρηματοδότησης :
Κατηγορία Δικαιούχων :
Ιστοχώρος προγράμματος : https://wwwapp.eetaa.gr/fundings/anakoinoseis/20230113_rrf_plan_det.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις