ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

“Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας»


Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2023 - 2025
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις και τα έργα θα εντάσσονται στουw παρακάτω άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος:
Α.Π.1.Αειφόρος Ενέργεια και Κλίμα
Α.Π.2. Κυκλική Οικονομία
Α.Π.3. Ενεργειακές Κοινότητες
Α.Π.4. Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Α.Π.5. Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
Α.Π. 6. Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος (Μέτρο 1, Μέτρο 2, Μέτρο 3)
Α.Π.7. Πράσινος μετασχηματισμός περιοχών ΔΑΜ
Α.Π.8. Προώθηση καινοτομίας και ενίσχυση παραγωγικού μετασχηματισμού επιχειρήσεων
Προϋπολογισμός : 60.671.543,13 €
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://prasinotameio.gr/programmata/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2023/02/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%93%CE%9D%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-2023-2025.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις