ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2023 (το ημερολογιακό έτος)
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση και η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων σχετικά με το φυσικό Περιβάλλον για το ημερολογιακό έτος 2023.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι δράσεις του προγράμματος εντάσσονται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας του προγράμματος
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (17.128.205,81 ευρώ)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (7.871.794,19 ευρώ)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ (4.000.000,00 ευρώ)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (1.000.000,00 ευρώ)
Προϋπολογισμός : 30.000.000,00 €
Θεσμικό πλαίσιο : Υπουργική Απόφαση, Κηφισιά, 06-02-2023, Αρ. Πρωτ.: 679
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://prasinotameio.gr/programmata/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2023/02/%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D-%CE%9A%CE%94-2023.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://prasinotameio.gr/2023/02/06/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις