ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2023

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2023 (ημερολογιακό έτος)
Στόχοι : Οι 10 άξονες προτεραιότητας του προγράμματος:
1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE IP 4 NATURA
2. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE GRECABAT
3. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE IP Adapt In GR
4. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE IP CEI Greece
5. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE PROWhIBIT
6. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE PROFILE
7. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE EL BIOS
8. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE GRLTF plus
9. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE Net4LIFE
10. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ)
11. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Προϋπολογισμός : 3.000.000 €
Θεσμικό πλαίσιο : Υπουργική Απόφαση, ΥΠΕΝ, Πράσινο Ταμείο, Κηφισιά, 06-02-2023, Αρ. Πρωτ.: 680
Επικοινωνία : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τηλέφωνο: 210 5241919, 210 5241903
info@prasinotameio.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://prasinotameio.gr/programmata/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2023/02/LIFE-2023.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις