ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΤΑ 2023/ Πρόγραμμα για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης εγκαταστάσεων οδοφωτισμού σε ΟΤΑ (προδημοσίευση)


Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2023
Στόχοι : Βασικός στόχος του Προγράμματος «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ» είναι η συμβολή των ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 4342/2015 (A’ 143), με το οποίο ενσωματώθηκε το άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε με το Παράρτημα της
Οδηγίας 2013/12/ΕΕ και την παρ. 1 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).
Με την υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται η αναβάθμιση σημείων φωτισμού των Δικαιούχων ΟΤΑ, με ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, καθώς και αντίστοιχη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 50%.
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους ΟΤΑ για τον δημόσιο αστικό φωτισμό αρμοδιότητάς τους, μέσω της αντικατάστασης ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης και με παράλληλη εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : 1. Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας, επί τόπου μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και δοκιμές ορθής λειτουργίας.
2. Προμήθεια λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, επί τόπου μεταφορά και εγκατάστασή τους σε υφιστάμενα φωτιστικά σώματα.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων για τις περιπτώσεις όπου τα σύγχρονα φωτιστικά σώματα δεν μπορούν να στηριχθούν στους υφιστάμενους βραχίονες.
4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας της εγκατάστασης οδοφωτισμού.
5. Αποξήλωση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολογίας, αφαίρεση, μεταφορά και αποκομιδή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. Αποσύνδεση βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων, αφαίρεση, μεταφορά και αποκομιδή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Εξοπλισμό συστήματος Τηλεελέγχου/Τηλεδιαχείρισης Οδοφωτισμού και Ελέγχου Ενέργειας, με δυνατότητα μέτρησης και καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου οδοφωτισμού.
8. Λοιπό εξοπλισμό που απαιτείται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης οδοφωτισμού.
9. Ενέργειες για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου της αίτησης και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού.
10. Υπηρεσίες ΕΕΥ παρεχόμενες στο πλαίσιο Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).
11. Υπηρεσίες Μέτρησης και Επαλήθευσης από Ανεξάρτητο Τρίτο Φορέα (Σύμβουλο) για την εξυπηρέτηση των ΣΕΑ
Προϋπολογισμός : 30 εκατ. ευρώ
Επικοινωνία : ΥΠΕΝ
213-1513000
info@ypen.gov.gr
Λεωφ.Μεσογείων 119 Αθήνα 11526
Παρατηρήσεις : ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ κ΄ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α. Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος: Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ) του ΥΠΕΝ
Β. Φορέας Ελέγχου του Προγράμματος: ΝΠΙΔ «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας» (ΚΑΠΕ)
Γ. Φορέας Χρηματοδότησης του Προγράμματος: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ). Το ΤΠΔ αναλαμβάνει την πληρωμή της επιδότησης του Προγράμματος από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. Επίσης, τo ΤΠΔ δύναται να χορηγεί δάνεια στους ΟΤΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ypen.gov.gr/veltiosi-tis-energeiakis-apodosis-se-egkatastaseis-odofotismou-ton-ota/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2023/02/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://ypen.gov.gr/kostas-skrekas-axiopoioume-tous-porous-tou-tameiou-anakampsis-kai-synergazomaste-me-tin-aftodioikisi-gia-exoikonomisi-energeias-kai-enischysi-tis-asfaleias-ton-politon/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις