ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ


Αριθμός προσκλήσεων : 18

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1462
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/05/2016 - 31/12/2023

ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ- ΔΡΑΣΗ 5β.9.3, Περφέρεια ΑΜΘ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1174
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/12/2015 - 31/12/2023

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ-ΔΡΑΣΗ 7B.16.1 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1398
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/03/2016 - 31/12/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΡΑΣΗ 9α.18.1_Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3830
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/10/2019 - 31/05/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΔΡΑΣΗ 5β.9.1 (Περιφέρεια ΑΜΘ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1198
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/12/2015 - 31/05/2021

Προηγούμενη1234Επόμενη

Επιστροφή