ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ


Αριθμός προσκλήσεων : 20

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1462
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/05/2016 - 31/12/2023

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ- ΔΡΑΣΗ 5β.9.3, Περφέρεια ΑΜΘ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1174
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/12/2015 - 31/12/2023

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση ESO4.11.γ : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2347
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/06/2023 - 29/09/2023

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση RSO2.5α: Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (συνεχιζόμενα εργα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 7113
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/02/0202 - 30/04/2023

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ-ΔΡΑΣΗ 7B.16.1 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1398
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/03/2016 - 31/12/2021

Προηγούμενη1234Επόμενη

Επιστροφή