ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ


Αριθμός προσκλήσεων : 20

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες - Δράση 5β.9.2 (Περιφέρεια Α.Μ.Θ.) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4504
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 17/08/2020 - 30/11/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης- Δράση 2γ.3.1 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3950
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/12/2019 - 16/11/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ειδικά χωρικά σχέδια στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3697
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/08/2019 - 31/07/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΟΧΕ_1 -Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3374
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/02/2019 - 30/07/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ» ΔΡΑΣΗ 6Β.11.1» ΠΕΠ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4050
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 17/12/2019 - 30/06/2020

Επιστροφή