ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ


Αριθμός προσκλήσεων : 18

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ειδικά χωρικά σχέδια στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3697
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/08/2019 - 31/07/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ΟΧΕ_1 -Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3374
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/02/2019 - 30/07/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ» ΔΡΑΣΗ 6Β.11.1» ΠΕΠ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4050
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 17/12/2019 - 30/06/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 9iv.24.2 ΔΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (Περιφέρεια ΑΜΘ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4191
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/03/2020 - 01/06/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 6ε.14.3, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (Περιφέρεια ΑΜΘ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3621
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/04/2019 - 30/04/2020

Επιστροφή