ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ


Αριθμός προσκλήσεων : 20

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 9iv.24.2 ΔΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (Περιφέρεια ΑΜΘ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4191
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/03/2020 - 01/06/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 6ε.14.3, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (Περιφέρεια ΑΜΘ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3621
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/04/2019 - 30/04/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : «Δράση 4γ.8.1_Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3786
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/11/2019 - 28/02/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 9ii.23Α.2: Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3667
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 13/05/2019 - 28/02/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2804
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/06/2019 - 02/09/2019

Επιστροφή