ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ


Αριθμός προσκλήσεων : 20

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΡΑΣΗ 9α.18.1_Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3830
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/10/2019 - 31/05/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΔΡΑΣΗ 5β.9.1 (Περιφέρεια ΑΜΘ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1198
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/12/2015 - 31/05/2021

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση «Πολιτιστικής διαδρομής Εγνατίας Οδού» στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1704
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/10/2016 - 31/12/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1296
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/04/2016 - 31/12/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ Δράση 6γ.12.3 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1243
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/02/2016 - 31/12/2020

Επιστροφή