ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Κατάλογος προσκλήσεων

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ


Αριθμός προσκλήσεων : 18

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση «Πολιτιστικής διαδρομής Εγνατίας Οδού» στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1704
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/10/2016 - 31/12/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1296
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/04/2016 - 31/12/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ Δράση 6γ.12.3 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1243
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/02/2016 - 31/12/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες - Δράση 5β.9.2 (Περιφέρεια Α.Μ.Θ.) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4504
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 17/08/2020 - 30/11/2020

κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης- Δράση 2γ.3.1 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3950
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/12/2019 - 16/11/2020

Επιστροφή