ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χήνκας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χήνκα

Ο οικισμός Ζώριανη προσαρτάται στην κοινότητα Χήνκας

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Χήνκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουρέντων

Ο οικισμός Ζώριανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουρέντων

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 412Α - 22/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χήνκα από την κοινότητα Κουρέντων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζώριανη αποσπάται από την κοινότητα Κουρέντων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Χήνκας στην κοινότητα Κουρέντων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Χήνκα της κοινότητας διορθώνεται σε Χίνκα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χίνκας

Κ. Χίνκας (Ιωαννίνων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χήνκας

ΦΕΚ 140Α - 30/08/1961

Ο οικισμός Λάλιζα αποσπάται από την κοινότητα Λαλίζης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χίνκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Ζώριανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Ο οικισμός Λάλιζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μολοσσών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv