ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αραχναίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χέλι

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Ταλαντίου προσαρτάται στο δήμο Αραχναίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Χέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Ταλαντίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Χελίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χέλι από το δήμο Μιδέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Ταλαντίου αποσπάται από το δήμο Μιδέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Ο οικισμός Χέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αραχναίον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αραχναίου

Κ. Αραχναίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 273Α - 11/08/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χελίου

16/10/1940

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Ταλαντίου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Αραχναίου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αμαριανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Αραχναίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμαριανός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Ο οικισμός Αραχναίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μιδέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv