ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Χασιάς (Αττικής και Βοιωτίας)
Δ. Χασίων (Γρεβενών)
Δ. Χασίων (Τρικάλων)
Κ. Χασόνκιοϊ (Κοζάνης)
Κ. Χάστεμης (Μεσσηνίας)
Κ. Χατζή (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Χατζή (Αχαΐας)
Κ. Χατζή (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Χατζή (Μεσσηνίας)
Κ. Χατζή Μπαϊρακίου (Λαρίσης)
Κ. Χατζή Μπαϊραμλή (Θεσσαλονίκης)
Κ. Χατζή Ριχανλή (Κοζάνης)
Κ. Χατζημισίου (Λαρίσης)
Κ. Χατζηόμπαση (Λαρίσης)
Κ. Χατζηόμπασι (Λαρίσης)

Επιστροφή