Νομοθετήματα

Τίτλος νομοθετήματος: Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 85 Α' / 12-05-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387 / 12.05.2016

Τίτλος νομοθετήματος: Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 83 A' / 11-05-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386 / 10.05.2016

Τίτλος νομοθετήματος: Κατανομή στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους του ποσοστού των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια του άρθρου 2 του Ν. 4018/2011

ΦΕΚ: 1314 B' / 11-05-2016

Νομοθέτημα: Κ.Υ.Α. Αριθμ. 4937 / 18.04.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.10.2014− 31.12.2015».

ΦΕΚ: 1310 B' / 10-05-2016

Νομοθέτημα: Y.A. Αριθμ. 24678 / 27.04.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016− 31.12.2016.

ΦΕΚ: 1310 B' / 10-05-2016

Νομοθέτημα: K.Y.A. Αριθμ. οικ. 18718/1087 / 27.04.2016 (ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Ηλεκτρονική Διασύνδεση Δημοτολογίων Ληξιαρχείων.

ΦΕΚ: 1281B' / 05-05-2016

Νομοθέτημα: Υ.Α. Αριθμ. 12466 / 18.04.2016 (Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)

Τίτλος νομοθετήματος: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 78 A' / 26-04-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384 / 26.04.2016

Τίτλος νομοθετήματος: Kύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της αφενός και της Γεωργίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 70 Α' / 20-04-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4381 / 20.04.2016

Τίτλος νομοθετήματος: Καθορισμός λεπτομερειών για την τήρηση των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄) και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος κοινωφελών περιουσιών.

ΦΕΚ: 1110 Β' / 19-04-2016

Νομοθέτημα: ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Δ.Κ.Π. 0006006 ΕΞ 2016 / 07.04.2016 (Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τίτλος νομοθετήματος: Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 66 A' / 15-04-2016

Νομοθέτημα: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4380 / 15.04.2016

Επιστροφή