ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Tariff barrier
Task
Task force
Tasks
Tax
Tax (to)
Tax credit for research
Tax credit for training
Tax paid by businesses to fund training programmes
Taxable
Taxation
Taxation on weight
Taxer
Taxes
Taxi
Taxiway
Taxpayer

Επιστροφή