ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Take effect (to)
Take in (to)
Take in boarders (to)
Take into account (to)
Take legal action (to)
Take measures (to)
Take off the market (to)
Take on a partner (to)
Take out (to)
Take over (an enterprise)
Take over (the management) (to)
Take over (to)
Take over a business (to)
Take over a company (to)
Take over as the head of a company (to)
Take over bid
Take over from someone (to)

Επιστροφή