ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ttemporary workers
Tube (US)
Tube station (UK)
Tumble down (to)
Tumbledown houses
Tuna fishing
Tunnel
Turn (to)
Turn around
Turn back at the borders (to)
Turn down an offer (to)
Turn green (to)
Turn over a new leaf (to)
Turn sour (to)
Turnaround
Turnaround time
Turning green

Επιστροφή